Regenerate in WIELS: de revitalisering die kunst kan bieden

Een groepstentoonstelling met 20 kunstenaars: Cecilia Bjartmar Hylta, Elen Braga, Carlos Caballero, Chloë Delanghe, Bram Demunter, Effi & Amir, Eitan Efrat & Sirah Foighel Brutmann, Helen Anna Flanagan & Josefin Arnell, Eva Giolo, Corentin Grossmann, Tom Hallet, Nokukhanya Langa, Eva L’hoest, Sandrine Morgante, Camille Picquot, Batsheva Ross, Marie Zolamian

WIELS brengt met Regenerate een groot aantal kunstenaars samen om een uitbundige, kritische, voorzichtige en optimistische kijk op het huidige moment te bieden. De tentoonstelling presenteert recent werk van kunstenaars in België (met enkele uitstapjes buiten grenzen en bubbels). Expliciet of impliciet getuigen de geselecteerde werken van de revitalisering die kunst kan bieden. Door zich te richten op recente producties, verkent het project wat er tijdens deze periode van onvoorspelbaarheid en isolatie is ontstaan, en hoe de pandemie en haar gevolgen onze verbeelding dag na dag vormgeven.

Het project hanteert een methode van solidariteit met andere leden van de artistieke gemeenschap. Regenerate beperkt zich niet tot een strikte reeks categorieën zoals leeftijd of nationaliteit. Het wordt parallel gepresenteerd aan de overzichtstentoonstelling van Jacqueline de Jong, een belangrijke figuur van de naoorlogse avant-garde. De Jongs veelzijdige, radicale en revolutionaire praktijken bestaan uit werken met de Situationistische Internationale, schilderkunst, grafische vormgeving en de productie en publicatie van polemische teksten. Regenerate bevestigt op een gelijkaardige manier opnieuw de essentiële rol van kunst bij de wederopbouw van de samenleving.

De menselijke samenleving is buitengewoon veerkrachtig en heeft het vermogen om zichzelf te herstellen. Na elke ramp, of die nu door de mens, de natuur, of (zoals meestal) een combinatie van beide is veroorzaakt, staan gemeenschappen te popelen om de draad weer op te pakken, de rug te rechten en opnieuw te beginnen. Dit proces van heropleving gaat zelden zonder slag of stoot. Maar wanneer de reset-knop wordt ingedrukt, ontstaan er nieuwe prioriteiten en gedragspatronen. 

Kunstenaars zijn altijd uitzonderlijke barometers van dergelijke heroplevingen geweest die ons de weg wijzen en tegelijkertijd getuige zijn van onze worstelingen en verwarring. Door het sociale isolement van de afgelopen maanden hebben wij de kans gekregen onszelf te evalueren. Niet alleen onszelf, maar ook het gedrag van de samenleving werd in vraag gesteld, samen met een onderzoek naar het "nieuwe normaal". Deze periode bracht voor iedereen aan het licht wat overbodig en wat essentieel is, maar de getrokken conclusies zijn verre van universeel. Hoewel het nog te vroeg is om te voorspellen welke soort samenleving uit de COVID-19-pandemie zal ontstaan, laat staan wanneer deze wereldwijd onder controle zal zijn, toch grijpt WIELS dit moment aan om nieuwe vormen van publieke presentatie te verkennen. 

WIELS stelt voor om haar middelen te delen met talloze spelers uit haar artistieke, creatieve en intellectuele gemeenschap. Als kunstencentrum biedt WIELS in de eerste plaats brede publieke aandacht: aan kunstenaars, hun praktijken en hun ideeën. Regenerate wil deze aandacht dan ook in de vorm van een openbaar platform geven, met financiële, intellectuele en logistieke ondersteuning voor praktijken die niet kunnen terugvallen op de steeds labielere en onbetrouwbare mechanismen van de kunstmarkt. In deze periode van steeds toenemende digitalisering, geeft WIELS ook de voorkeur aan wezenlijke ontmoetingen, zowel met kunstwerken als tussen mensen, die niet volledig vervangen kunnen worden door sociale media en online interacties.


Kunstenaars: Cecilia Bjartmar Hylta, Elen Braga, Carlos Caballero, Chloë Delanghe, Bram Demunter, Effi & Amir, Eitan Efrat & Sirah Foighel Brutmann, Helen Anna Flanagan & Josefin Arnell, Eva Giolo, Corentin Grossmann, Tom Hallet, Nokukhanya Langa, Eva L’hoest, Sandrine Morgante, Camille Picquot, Batsheva Ross, Marie Zolamian

Curatoren: Zoë Gray & Helena Kritis

Kunstenaarsportretten door Yaqine Hamzaoui
Graphic design door Alliage


Regenerate
01.05 ​ 15.08.2021
WIELS
Persconferentie: Vrijdag 30 april, 11:00 (gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via
micha@clubparadis.be)

Preview (op uitnodiging): Zaterdag 01.05, 10:00-14:30
Publieke opening: Zaterdag 01.05, 15:00-21:00

Van Volxemlaan 354,
1190 Brussel
Open van dinsdag > zondag, 11:00-18:00
www.wiels.org


Selectie beelden Regenerate

 

 


Jacqueline de Jong

In parallel met Regeneratepresenteert WIELS de eerste institutionele solotentoonstelling in België van de Nederlandse kunstenares Jacqueline de Jong, een cruciale kunstenares en persoonlijkheid uit het tijdperk van protest en contestatie.

De tentoonstelling biedt de mogelijkheid om het brede spectrum aan werken van de Jong te ontdekken of herontdekken in een niet-lineaire presentatie waarin werken uit verschillende tijdperken op elkaar reageren, volgens de eigenzinnige logica die de kunstenares zeer dierbaar is, die van de “dérive” (het doelloze dwalen).

Meer info over deze tentoonstelling hier

 

 

 


 

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.