Xavier Hufkens presenteert een nieuwe tentoonstelling met nooit eerder getoonde werken van Thierry De Cordier

Xavier Hufkens is vereerd om een nieuwe tentoonstelling te presenteren met nooit eerder getoonde werken van Thierry De Cordier. De tentoonstelling bestrijkt de periode van 1983 tot heden, maar is niet bedoeld als retrospectief.

De Cordier kan het best omschreven worden als een niet-academische denker die dingen maakt. Zijn oeuvre omvat, maar is niet beperkt tot, foto’s, tekeningen, plakkaten, schilderijen, sculpturen, assemblages en bricolages. Deze ‘objecten’ en ‘non-objecten’, zoals hij ze noemt, kunnen gezien worden als representaties van zijn denken. Ze visualiseren zijn ideeën en zijn er als zodanig illustratief voor. Eenvoudig gezegd is zijn oeuvre een filosofie uitgedrukt in beelden. De Cordiers wereldbeeld leunt sterk aan bij Albert Camus’ concept van het absurdisme, dat de zinloosheid beschrijft van het zoeken naar betekenis in een onbegrijpelijk universum, zonder God of betekenis. Met andere woorden, mensen bestaan alleen maar. Of, zoals De Cordier zegt: ‘Inutile, l’homme est là à être là inutilement...’ [Nutteloos, de mens is er om nutteloos te zijn...].

Thierry De Cordier (°1954, Ronse, België) woont en werkt in Oostende, België. In de tentoonstelling The Encyclopaedic Palace op de Biënnale van Venetië (2013) werd een grote zaal gewijd aan zijn werk. Solotentoonstellingen zijn onder andere Iconotextures in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel (2016); Landschappen in BOZAR, Brussel (2012); en Drawings in het Centre Pompidou, Parijs (2004-2005). Hij vertegenwoordigde België op de Biënnale van Venetië in 1997.


THIERRY DE CORDIER II
Passe-montagne
8 september — 14 oktober 2023
Xavier Hufkens
St-Jorisstraat 6
1050 Brussel


 

 

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.