Tim Van Laere brengt met de groepstentoonstelling Let's Go! verschillende generaties kunstenaars in verscheidene media samen

Tim Van Laere Gallery presenteert Let's Go!, een groepstentoonstelling met werk van Bram Demunter, Jean Dubuffet, Kati Heck, Leiko Ikemura, Stanislava Kovalcikova, Friedrich Kunath, Jonathan Meese, Albert Oehlen, Tobias PiIs, Tal R, Ben Sledsens, Ettore Spaletti, Dennis Tyfus, Rinus Van de Velde, Inès Van den Kieboom, Henk Visch en Franz West. 

Terwijl solotentoonstellingen de wereld van een kunstenaar tonen en een glimp laten zien van hoe de wereld er volgens die kunstenaar uitziet, biedt een groepstentoonstelling verschillende vensters en wegen naar diverse gezichtspunten en manieren van kijken. Om die reden maken groepstentoonstellingen een essentieel onderdeel uit van het programma van Tim Van Laere Gallery.

Door werken van verschillende kunstenaars in allerlei media te combineren, wordt de innerlijke dialoog tussen de kunstenaar en zijn/haar werk naar een groter forum gebracht, waar de betekenis ervan wordt uitgedaagd en besproken door de omringende werken. Het zorgt voor een open dialoog waarbij universele waarheden naar voor komen en aan de oppervlakte worden gebracht van elk van de werken die in de tentoonstelling worden gepresenteerd. De keuze van de galerie om de tentoonstelling niet alleen met hedendaagse kunstenaars samen te stellen, maar ook met moderne kunstenaars, getuigt van de vastberadenheid van de galerie om nieuwe wegen te banen en nieuwe dialogen te bevorderen en die dialogen met het publiek te delen. Door groepstentoonstellingen te cureren met kruisbestuiving in media, genres en generaties, kunnen nieuwe wegen in de kunst gecreëerd worden en kan de bestaande dialoog van de werken uitgebreid worden. Dit inspireert tot nieuwe stijlen en verschillende manieren om te creëren en het heroverwegen van onze manier van kijken. 

Enerzijds weerspiegelt de titel van de tentoonstelling, Let's Go!, het geloof van de galerie in kunst en haar kracht om bijna alles te overwinnen. Het is een zin die geen ruimte laat voor twijfel en haar sterke geloof in kunst verkondigt aan het publiek en hen uitnodigt om mee te feesten. Anderzijds verwijst de zin ook naar het proces van de kunstenaar. Elk van deze kunstenaars weet zich over te geven aan hun werk. Zij hebben toegestaan dat de kunst hun leven volledig in beslag neemt en een vitale rol speelt in hun bestaan. Zij laten het werk voor zichzelf spreken. Daarom heeft de galerie ervoor gekozen deze innerlijke attitude van de werken te respecteren en ze als zodanig in dialoog te plaatsen. Ze hebben geen thematisch alibi nodig om nieuwe gesprekken op gang te brengen, ze hoeven alleen maar gepresenteerd te worden zoals de kunstenaar het bedoeld heeft om het bewustzijn van het publiek binnen te dringen. 


Let's Go!
1 december - 28 januari 2023
Tim Van Laere Gallery

 • Bram Demunter
 • Jean Dubuffet
 • Kati Heck
 • Leiko Ikemura
 • Stanislava Kovalcikova
 • Friedrich Kunath
 • Jonathan Meese
 • Albert Oehlen
 • Tobias Pils
 • Tal R
 • Ben Sledsens
 • Ettore Spaletti
 • Dennis Tyfus
 • Rinus Van de Velde
 • Inès Van den Kieboom
 • Henk Visch
 • Franz West

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.