S.M.A.K. presenteert een uitgebreid overzicht van het werk van kunstenaarsduo Denicolai & Provoost

Van 13 februari tot 30 mei presenteert het S.M.A.K. in Gent een uitgebreid overzicht van het werk van het Italiaans-Belgische kunstenaarsduo Simona Denicolai & Ivo Provoost.

Simona Denicolai (°1972, Milaan) and Ivo Provoost (°1974, Diksmuide) vormen sinds het midden van de jaren ’90 het artistieke duo Denicolai & Provoost. Al meer dan twintig jaar werkt het kunstenaarsduo aan een multidisciplinaire praktijk die onze normale manieren van denken en routinematig gedrag tracht te ontwrichten. Deze tentoonstelling biedt een uitgebreid overzicht van de artistieke strategieën die zij hebben ontwikkeld als een manier om de werkelijkheid te bevragen. 

Aan de hand van door hen bedachte protocollen en scenario's, die stevig verankerd zijn in de unieke kenmerken van een plek, betrekt het duo mensen, objecten en verhalen als 'medewerkers' in hun artistieke proces. De uitwisselingen die hierdoor op gang komen, zijn ingebed in een lokale context, maar raken ook aan universele thema's als burgerschap, identiteit en solidariteit.

Denicolai & Provoost bewegen zich voortdurend binnen diverse gemeenschappen: van een Spaanse vismarkt tot een Nederlandse commune of een volksbuurt in Gent. De tijd die ze op deze plaatsen doorbrengen, leert hen veel over hoe de sociale orde tot stand komt en mogelijk kan worden herbedacht. Door hun werk activeren de kunstenaars deze gemeenschappen en de mensen, objecten en verhalen die er deel van uitmaken. De synergieën die zo ontstaan, sturen het artistieke proces en raken vanuit een lokale context thema's als solidariteit, identiteit en burgerschap.

Een voorbeeld van deze praktijk is het werk Eyeliner (2020). Voor dit project selecteerden ze een reeks objecten die ze opmerkten op de vensterbanken in Gent tijdens verschillende wandelingen doorheen de stad. Met toestemming van de eigenaars worden de objecten als bruikleen beschikbaar gemaakt voor deze tijdelijke compositie in S.M.A.K.. Ondertussen wordt bij de vensterbanken vermeld: “Het voorwerp dat doorgaans achter dit venster wordt getoond, is uitgeleend voor een andere tentoonstelling, in S.M.A.K., van 12 februari tot en met 30 mei 2021. Onze verontschuldigingen voor het ongemak.”

De procesmatige werkwijze van Denicolai & Provoost resulteert in video's, performances en installaties, maar ook in modellen of in studies die wellicht nooit zullen worden uitgevoerd. De tentoonstelling nodigt ons uit om deze uiteenlopende vormen op een gelijkwaardige manier te lezen. Ze ontlenen hun betekenis aan Denicolai & Provoosts kenmerkende benadering van kunst als een actief concept. Kijken we alleen naar de kunstwerken of kiezen we er bijvoorbeeld ook voor om ze te planten of op te eten? Comment penser la même autre chose? (Hoe hetzelfde anders zien?).

Een ander voorbeeld is Ten Cakes (2018). Dat zijn tien taarten die elke zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de tentoonstellingsruimte zullen worden aangeboden. De taarten verwijzen naar een verzoek om monumenten op te richten in Genk. Monumenten die onder meer gewijd zijn aan het verzet, de deportatie van Joodse vluchtelingen, het mijnverleden van de streek en de sluiting van Ford Genk. Denicolai & Provoost stellen de functie en betekenis van monumenten in vraag. Waarom claimen we plekken in het publieke domein in een poging om het verleden te herdenken? De taarten zijn een katalysator voor ontmoetingen en alternatieve manieren van samenzijn, waardoor het verleden letterlijk en collectief kan worden verteerd.

De tentoonstelling biedt ook de eerste museale presentatie van hun recente animatiefilm HELLO, ARE WE IN THE SHOW? (2019). Als hedendaags vervolg op de 16de-eeuwse wandtapijtenreeks Les Chasses de Maximilien (De Jacht van Maximiliaan) voert de film ons langs een aantal scènes in het Zoniënwoud. De natuur wordt niet geïdealiseerd, maar in een kritisch perspectief geplaatst dat de wisselwerking en de onderlinge afhankelijkheid tussen alle levensvormen blootlegt. Dit recente werk van Denicolai & Provoost is een coproductie met S.M.A.K. en werd ter gelegenheid van de tentoonstelling herwerkt tot een indrukwekkende installatie die de volledige hoofdzaal op de eerste verdieping in beslag neemt. Het storyboard van de film maakt sinds 2016 deel uit van de S.M.A.K.-collectie.


Denicolai & Provoost
Hello, are we in the show? (comment voir la même autre chose)
13.02.2021 – 30.05.2021

S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1, 9000 Gent


 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.