Schönfeld Gallery presenteert een groepstentoonstelling met 5 Israëlische kunstenaars in Brussel

Schönfeld Gallery Brussel presenteert van 10 januari tot 20 februari de groepstentoonstelling Reconstructed deconstruction. De Israëlisch-Belgische kunstverzamelaar en oprichter van de galerie, Elie Schönfeld, selecteerde voor deze tentoonstelling vijf kunstenaars die allen in Tel Aviv wonen en werken.

De in Antwerpen geboren en in Tel Aviv wonende Elie Schönfeld verzamelt al meer dan 20 jaar hedendaagse kunst. In 2015 opende hij de Artelli galerie in Antwerpen, een mix van een rariteitenkabinet uit zijn persoonlijke collectie en tentoonstellingen gewijd aan de kunstenaars die hij vertegenwoordigt. In 2018 verhuisde de galerie naar Brussel (in het Rivoli-gebouw) en kreeg het de naam van diens oprichter: Schönfeld Gallery.

Nu vindt Schönfeld de tijd rijp om een tentoonstelling te wijden aan hedendaags kunsttalent uit Israël. Kunstenaars over de hele wereld hebben het moeilijk. Beurzen worden afgelast, projecten uitgesteld en reizen haast onmogelijk. Nog meer dan elders staan Israelische kunstenaars vandaag de dag geïsoleerd van de rest van de wereld.

Met een tentoonstelling in Brussel zet Schönfeld deze kunstenaars in de kijker, en biedt hij hen een internationaal platform. ​

De vijf kunstenaars werken elk vanuit verschillende disciplines. En hoewel ze er op een heel verschillende manier uitdrukking aan geven, is de fascinatie voor een proces van deconstructie en reconstructie hun gemeenschappelijke deler. Ze onderzoeken elk op hun manier de kracht van compositie, de relatie tussen het afgebeelde en het origineel, en de spanning tussen abstractie en figuratie.

Reconstructed deconstruction
10 januari - 20 februari 2021
Schönfeld Gallery Brussels
Rivoli building


Deelnemende kunstenaars:

  • Liat Elbling
  • Rami Maymon
  • Daniel Oksenberg
  • Alon Bonder
  • Shlomit Goldfinger

Liat Elbling
Door het toepassen van verschillende media en disciplines, reflecteert en onderzoekt Liat Elbling (°1980) de aard van haar voornaamste medium fotografie. Elbling speelt voortdurend met begrippen als realiteit en illusie, bijvoorbeeld door imaginaire objecten toe te voegen aan bestaande beelden of door objecten te deconstrueren om er nieuwe en zelfs feitelijk onmogelijke realisaties van te maken. Via een proces van digitale manipulatie benadrukt ze de relatie tussen beeld en object. Architectuur en de emotionele en conceptuele notie van ‘thuis’ vormen vaak de basis van haar foto’s.


Rami Maymon
Rami Maymon (°1976) maakt eveneens gebruik van uiteenlopende media zoals fotografie, installatie en video. Maymon exploreert concepten als originaliteit en authenticiteit en is geïnteresseerd in de relatie tussen de betekenaar en het betekende, tussen kunst en de banaliteit van het leven. Bovendien beschouwt deze kunstenaar het medium fotografie als een fenomeen dat zelf om onderzoek vraagt; zijn veranderende status in de tijd, de mechanismen van productie en controle die fotografie met zich meebrengt en het verband tussen fotografie met de algemenere achtergrond van kunst en cultuur. Hij deconstrueert, schildert, tekent, verbergt, onthult, voegt toe, wist, ontwerpt en herschrijft. Bijzonder interessant is het gesprek dat ontstaat tussen het originele werk en de nieuwe bestemming waarin het wordt geponeerd. Net als bij Elbling draait het werk van Maymon om de spanning tussen twee- en driedimensionaliteit.


Daniel Oksenberg
Daniel Oksenberg (°1992) is een jonge kunstenaar met een unieke, pittoreske stijl, die beweegt tussen figuratief werk, decoratie en abstractie. Zijn creatieproces vertrekt van landschappen uit het dagelijkse leven, die hij destilleert en onderzoekt in zijn levendige en kleurrijke schilderijen. Het startpunt is meestal een ongedwongen zelfbeleven moment dat zijn blik vangt door zijn symbolisch-culturele betekenis, zijn boeiende compositie of zijn interessante kleuren. Deze momenten worden vervolgens ontmanteld en weer in elkaar gezet op het canvas om het verhaal van het beeld opnieuw te interpreteren.

 


Alon Bonder
Duidelijk geïnspireerd door zijn achtergrond als grafisch ontwerper, laat Alon Bonder (°1987) zijn toeschouwers toe een blik te werpen op hoe hij de werkelijkheid interpreteert en verwerkt. Historische culturen, gebruiken en tradities analyserend, raakt Bonder hedendaagse thema’s aan waaronder de moderne slavernij, het geloof en de menselijke verbinding met de natuur. Hij gebruikt de traditionele zeefdruk methode om afbeeldingen over te brengen op verschillende media, zoals keramische tegels, textiel en beeldhouwkunst. Het contrast tussen traditioneel handwerk enerzijds en de lineaire grafische technieken anderzijds zorgt voor een uniek en innovatief resultaat. Bonder's iconografische universum weerspiegelt zijn fascinatie voor ontwerpen die zijn verzameld uit een breed historisch archief, evenals de meest recente mogelijkheden die de huidige technische evoluties te bieden hebben.

 


Shlomit Goldfinger
Shlomit Goldfinger (°1969) is een multidisciplinaire kunstenaar die de techniek van schilderen, tekenen, beeldhouwen, installatie en performance combineert. Haar recente werk spruit voort uit concepten zoals de gezinseenheid en de jeugd. Ze is vooral gefascineerd door het proces van de herinnering en de cognitieve reproductie van bepaalde gebeurtenissen. Ook onlosmakelijke verwante verschijnselen zoals het vervagen van de herinnering en de zelfvergetelheid komen aan bod. De combinatie van persoonlijk materiaal (waaronder notitieboekjes, dagboeken en foto's) en industriële materialen zoals glas en nylon legt een tot nadenken stemmende dialoog bloot tussen intimiteit en vervreemding, nieuwe en gerecyclede elementen, het geometrische en het amorfe. Er ontstaat een mengelmoes van woorden, die de herinneringen een nieuw ritme geeft.

 

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.