Musea Brugge krijgt prestigieuze collectie met bijna 2.000 tekeningen van topkunstenaars als Michelangelo, Jordaens en Boucher in beheer

Stichting Jean van Caloen draagt de zorg en het beheer van hun collectie tekeningen over aan het Brugse Prentenkabinet


Persbericht
Voor onmiddellijke publicatie


Op 17 mei vierde Musea Brugge de komst van 1930 meestertekeningen en 25 schetsboeken in de collectie. De Stichting Jean van Caloen van het kasteeldomein in Loppem, draagt de zorg en het beheer van de collectie vanaf vandaag over aan het Brugse Prentenkabinet.

De tekeningen dateren van de late 16de tot en met de 20ste eeuw en zijn verzameld door baron Jean van Caloen (1884-1972).

De collectie omvat onder andere de tekening Zegenende priester van Jacques Jordaens en een knappe voorstelling van een jonge vrouw van de Franse meester François Boucher. Absoluut hoogtepunt van de verzameling is de verbluffende De Steniging van de heilige Stefanus van Michelangelo Buonarotti. Het is de enige tekening van de beroemde Italiaanse renaissancekunstenaar die bewaard wordt in België. Het is een uitzonderlijk blad omdat het om een compositiestudie gaat: een tekening waarin Michelangelo zijn idee voor een voorstelling op papier zet. Dergelijke tekeningen gebruikte de kunstenaar als voorbereidende schets voor een eindwerk, zoals een schilderij of een beeldhouwwerk.

Naast werken van Italiaanse en Franse meesters zijn vooral de Vlaamse, Hollandse en Belgische scholen vertegenwoordigd. De verzameling is een verborgen, gekoesterde schat. Slechts sporadisch werden enkele van de kostbaarste werken uitgeleend.

Musea Brugge en Stichting Jean van Caloen vieren de overdracht met een kleinschalige tentoonstelling in het Groeningemuseum van zeven topwerken uit de collectie. De werken zullen een korte week te zien zijn tussen 17 en 22 mei en vervolgens samen met de andere tekeningen in de verzameling van de Stichting een plaats krijgen in het Brugse Prentenkabinet. Daar zal de collectie volledig geregistreerd en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden, waarna de werken ontsloten worden via de digitale collectiedatabase van Musea Brugge. 

Presentatie topwerken 17 - 22.05.2022 Groeningemuseum Dijver 12, 8000 Brugge

 


Quotes

"Als Stichting kozen we ervoor om onze tekeningencollectie in beheer te geven aan Musea Brugge omdat we het volste vertrouwen hebben in hun expertise en ervaring voor de bewaring, het beheer en tentoonstelling ervan. Daarom investeren we dan ook al jarenlang in het versterken van onze samenwerking met de stad Brugge. Als familie hebben we ook een historische band met de stad in het algemeen en met de site waar het Groeningemuseum gelegen is in het bijzonder. Met het BRUSK-project bewijst Musea Brugge ook dat het naar de toekomst toe op een ambitieuze manier wil blijven investeren in haar collecties."
— Jean van Caloen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Stichting Jean van Caloen
"We zijn bijzonder vereerd de fantastische verzameling tekeningen van de Stichting Jean van Caloen te mogen verwelkomen in Brugge. Met deze aanwinst doen een aantal kunstenaars hun intrede in het Prentenkabinet die nog niet in onze collectie aanwezig waren. Bovendien bevat de verzameling van Jean van Caloen vele tekeningen die aansluiten op de collectie die reeds in het Prentenkabinet aanwezig is." ​ ​
— Anne van Oosterwijk, Directeur Collectie Musea Brugge

Over de Stichting Jean van Caloen

In 1856 lieten baron Charles van Caloen en zijn echtgenote gravin Savina de Gourcy Serainchamps het romantische Kasteel van Loppem bouwen door Edward Welby Pugin en Jean Baptiste Bethune. 

Het kasteel herbergt een rijke kunstverzameling, voor het merendeel bijeengebracht door Baron Jean van Caloen (1884-1972), de kleinzoon van Charles. Hij was een verwoed collectioneur met een verreikende interesse: middeleeuwse sculpturen, Vlaamse schilderijen, steengoed uit Raeren en Westerwald, Mechelse albasten, Portugese ivoren, verluchte handschriften, prenten en tekeningen. Deze verzamelingen zijn grotendeels ondergebracht in heringerichte kamers op de eerste verdieping waar ze in een museale opstelling tentoongesteld staan.

Baron Jean van Caloen richtte in 1951 een stichting op die zijn naam draagt en waarin hij het kasteel met park en bijgebouwen alsook de volledige inboedel onderbracht. Deze stichting stelt zich tot doel het behoud van het hele kasteelcomplex voor de komende generaties te vrijwaren en de collecties bekend te maken en uit te breiden. Om redenen van zijn grote historische en artistieke waarde is het kasteel sinds 1985 beschermd als monument en werd het grondig gerestaureerd en herwaardeerd. Ook het kasteelpark met doolhof is als landschap beschermd en is open voor het publiek.

Enkele jaren geleden gaf de Stichting Jean van Caloen de 30 middeleeuwse verluchte handschriften uit haar collectie aan de Openbare Bibliotheek Brugge (Biekorf), dit ter bewaring en verder wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking en het vertrouwen verliep uitstekend. Begin dit jaar kwamen daar nog enkele losse folio’s bij. De bewaring nu van de verzameling waardevolle tekeningen aan het Brugse Prentenkabinet is een logische volgende stap. Het is de wil van de Stichting Jean van Caloen om de eeuwenlange banden van de familie van Caloen met de stad Brugge op intensieve manier verder uit te bouwen.


Over Musea Brugge

Musea Brugge verbindt zijn rijke en veelzijdige collectie met mens en maatschappij, met verleden, heden en toekomst.

Musea Brugge geniet internationale bekendheid wegens haar rijke collecties, en specifiek voor de hoogstaande verzameling 15de- en 16de-eeuwse topwerken afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.

Hoogtepunt van het Groeningemuseum - een van dé toplocaties van Musea Brugge - zijn de Vlaamse primitieven. Je vindt er topstukken van de belangrijkste meesters van de vroeg-Nederlandse schilderkunst uit de 15de en begin 16de eeuw: Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo van der Goes, Gerard David, Hiëronymus Bosch en hun tijdgenoten. Het is één van de mooiste collecties ter wereld en bevat werken die mijlpalen zijn voor de Europese kunstgeschiedenis.


Selectie beelden


Perscontact ​
Micha Pycke ​
Club Paradis ​
[email protected] ​
+32 (0)486 680 070


Persdossier

PDF - 420 Kb

 

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.