MDD gaat de zomer in met een nieuwe directeur, een gerenoveerd gebouw, de 9e Biënnale van de Schilderkunst en een nieuwe visie

Op 30 juni opent het Museum Dhondt Dhaenens (MDD) de tentoonstelling Stories from the Ground in het kader van de 9e Biënnale van de Schilderkunst. Deze tentoonstelling, gecureerd door Martin Germann, valt samen met de heropening van MDD na een tweede renovatiefase én biedt meteen ook een glimp van de visie van de nieuwe directeur Goedele Bartholomeeusen. ​

Bartholomeeusen startte begin 2022 bij MDD als zakelijk directeur. Na het vertrek van artistiek directeur Antony Hudek midden februari 2023, nam zij de algemene leiding over het museum. Aan de hand van samenwerkingen - met andere instellingen, verzamelaars, curatoren en publiek - wil Bartholomeeusen een toekomstgerichte invulling geven aan de museale opdracht van MDD.

“MDD is altijd een plaats geweest waar kunstenaars, verzamelaars en nieuwsgierig publiek in een weelderige natuurlijke omgeving met kunst in contact kunnen komen. Als een ontmoetingsplaats voor iedereen en een thuis voor kunstenaars en hun ideeën willen we een breed publiek in contact brengen met de kunst van de 20e en 21e eeuw”
— Goedele Bartholomeeusen

Het volgende hoofdstuk van MDD zal meer inzetten op in situ tentoonstellingsprojecten, gecombineerd met een participatief activiteitenprogramma voor een breed publiek en een beter gebruik van de twee externe locaties, de Woning Van Wassenhove van Juliaan Lampens en de Wunderkammer van Hans Op de Beeck. 

De modernistische architectuur van het museumgebouw en de unieke natuurlijke omgeving uit een centrumstad, zijn troeven die alle aspecten van de strategie en missie van het museum verrijken. ​ 

De tentoonstellingen in het museum zullen aandacht hebben voor de site zelf en deze gebruiken om tot een specifieke en responsieve programmering te komen waarbij een trage en gelaagde beleving van kunst centraal staat. 

Om deze ambitie waar te kunnen maken, voert het museum verdere stappen van het renovatieplan van het museum door, die op termijn enerzijds de ecologische voetafdruk van het bestaande gebouw verkleint, en anderzijds ook de bestaande tentoonstellingsruimtes zal uitbreiden.


Biënnale van de Schilderkunst

Voor de negende keer presenteren Museum Dhondt-Dhaenens, Roger Raveel Museum en Museum van Deinze en de Leiestreek samen de Biënnale van de Schilderkunst. In drie tentoonstellingen verbindt de Biënnale de historische collecties van de drie musea met het werk van hedendaagse kunstenaars om met actuele invalshoeken de schilderkunst van de voorbije honderd jaar te bevragen

Het MDD toont voor die gelegenheid de groepsexpo ‘Stories from the Ground ‘, waarvoor curator Martin Germann een 20-tal kunstenaars samenbrengt in wier praktijk de “grond” zich op vele manieren manifesteert: In letterlijk materiële termen als aarde en de grond waarop we liggen, zitten, staan en lopen; maar ook in de vele manieren waarop kunstenaars omgaan met schilderkunst, als een eeuwenoud basisinstituut dat houvast en steun biedt terwijl het voortdurend bestaande ideeën over kunst en over meesterschap uitdaagt.

Vertrekkend vanuit de collectie van MDD, verkent deze Biënnale-tentoonstelling een aantal onconventionele artistieke praktijken. Hierin speelt schilderkunst telkens een bijzondere en tegelijk fluctuerende rol: als een schimmig, lang verlaten pad, een instrument om nieuwe perspectieven te openen, een traditie die vernietigd moet worden of als open taal om verhalen te vertellen.


Biënnale van de Schilderkunst
Stories from the Ground
30.06.24—06.10.24
Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14
9831 Deurle

Curator: Martin Germann

Kunstenaars: Ellen Altfest, Kasper Bosmans, Vija Celmins, Edith Dekyndt, Laurent Dupont, Isa Genzken, Gabriel Hartley, Derek Jarman, Behrang Karimi, Stanislava Kovalcikova, Bracha Lichtenberg-Ettinger, Jannis Marwitz, Delcy Morelos, Dala Nasser, Loïc Raguenes, Lin May Saeed, Selma Selman, Vivian Suter, Kazuna Taguchi 

Collectie MDD en collectie Stichting Andries-Vanlouwe: Lili Dujourie, Isa Genzken, Bernd Lohaus, Constant Permeke, Gerhard Richter, Niele Toroni, Mitja Tušek, e.a.


Selectie beelden Stories from the Ground

 


Nieuwe visie 

Onder leiding van Goedele Bartholomeeusen wil MDD voortbouwen op de historische erfenis van de 20ste-eeuwse Vlaamse avant-garde die in het DNA van de plek verankerd zit. MDD is gewijd aan het bestuderen en tentoonstellen van kunst van 1900 tot nu, een tijdperk dat gekenmerkt werd door enorme wereldwijde culturele, sociale en politieke verschuivingen. 

De artistieke reacties op deze veranderingen hebben diverse hedendaagse artistieke praktijken gevormd. MDD legt de nadruk op de onderling verbonden en rijk geschakeerde verhalen en ervaringen die de kunst van deze periode voeden. 

Om het artistiek programma zo breed mogelijk uit te dragen zoekt MDD samenwerkingen binnen en buiten het museum, en ontwikkelt het een verscheidenheid aan andere activiteiten op het vlak van zorg en bewaring voor de collecties, archiefwerking, digitale ontsluiting, studie en onderzoek en publieksparticipatie 

MDD erkent dat we in een tijd leven waarin het concept van het museum en zijn identiteit actief worden uitgedaagd door sociale en economische ontwikkelingen, maar ook door de taal van kunst zelf. Net om deze reden zijn flexibele en vooruitstrevende instellingen zoals MDD nog crucialer geworden door alternatieve modellen voor verandering te bieden. 

 


Collectie Stichting Andries-Vanlouwe 

Gedurende meer dan drie decennia speelden Jan Andries (1933—2015) en Lieve Vanlouwe (1936—2021) een integrale rol in de werking en organisatie van Museum Dhondt-Dhaenens. Hun gepassioneerde betrokkenheid waren niet alleen van invloed op de geschiedenis van het museum als bestuurders, maar ook als belangrijke mecenassen van talloze tentoonstellingen en artistieke projecten. 

In januari 2023 werd een bruikleenovereenkomst gesloten tussen de stichting en MDD voor een selectie van werken uit de collectie. Deze selectie omvat werken van kunstenaars als Pierre Alechinsky, Bram Bogart, Michael Borremans, Lawrence Carroll, Lynn Chadwick, Lucio Fontana, Isa Genzken, Hans Hartung, Zhang Huan, Imi Knoebel, Eugene Leroy, René Magritte, Robert Mangold, Tatsuo Miyajima, Nic Nicosia, Panamarenko, Serge Poliakoff, Gerhard Richter, Mark Rothko, Michel Seuphor, Leon Spilliaert, Thomas Struth, Mitja Tušek, Luc Tuymans, Koen van den Broek, Jan Van Imschoot, Jef Verheyen en Marthe Wéry. MDD staat in voor de ontsluiting en het behoud van deze werken. ​ 

Naast een tentoonstelling in het najaar met een selectie uit de collectie zijn er al een aantal werken opgenomen in de selectie voor de Biënnale van de Schilderkunst. 


Renovatie MDD

De negende editie van de Biënnale valt samen met de heropening van Museum Dhondt-Dhaenens na een tweede renovatiefase, gericht op de technische installaties en tentoonstellingsruimtes. Een nieuwe annex zal de beschikbare tentoonstellingsruimte binnen het bestaande grondoppervlak van het museum verder uitbreiden. 

Het uiteindelijke doel is om het meer dan 50 jaar bestaande museum te transformeren tot een duurzaam gebouw dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Hiermee wil het MDD haar erfgoed en programma voor de toekomst veiligstellen, met speciale aandacht voor de locatie in de museumwijk van Deurle. 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met architectenbureau SVR-ARCHITECTS. 

De huidige renovatie zal in 2 fases openen. Met de opening van de Biënnale zal het museum en de grootste tentoonstellingszaal opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek.Hier worden vooral technische werken uitgevoerd voor het verduurzamen van ons gebouw (zoals vernieuwde belichting, nieuwe ventilatie/verwarming/koeling, nieuw buitenschrijnwerk, nieuwe ramen in de patio, vernieuwd akoestisch plafond). ​ 

In het najaar van 2024 zal de tweede fase afgerond zijn, waarbij een nieuwe tentoonstellingsruimte van ongeveer 90m2 zal geopend worden. ​ Deze vernieuwde annex zal officieel ingehuldigd worden met de tentoonstelling Eloquent Formalism, samengesteld door curator Nicolaus Schafhausen, waarbij een ruime selectie uit de collectie van Stichting Andries-Vanlouwe voor het eerst samen te zien zal zijn voor het grote publiek. 


Selectie beelden MDD en renovatie

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.