M HKA heropent op 19 mei met reeks maatregelen én een artistieke plexiwand van Anne-Mie Van Kerckhoven

De Veiligheidsraad heeft zonet beslist dat musea vanaf 18 mei opnieuw de deuren mogen openen.

Voor het M HKA in Antwerpen betekent dat concreet een heropening vanaf dinsdag 19 mei, met de grootste aandacht voor de gezondheid en veiligheid van bezoekers en personeel. Het M HKA is verheugd bezoekers weer te mogen verwelkomen, want de maatschappelijke gezondheid is geen kwestie van lichamelijke gezondheid alleen, en de vrije, veilige publieke ruimten die musea zijn, maken daar deel van uit en staan symbool voor het belang van een mentaal gezonde maatschappij. 

Het M HKA gaat verder dan de verplichte veiligheidsvoorschriften van de Nationale Veiligheidsraad, en opent in deze fase daarom enkel de gelijkvloerse verdieping en de tweede verdieping met hun grote ruimtes. Het museum blijft ​ ruim onder het maximumaantal bezoekers dat ze volgens de richtlijnen van de Veiligheidsraad zouden mogen toelaten. Er wordt gewerkt met een systeem van tijdsblokken en quota om het bezoekersaantal veilig te spreiden doorheen de dag. Bezoekers dienen een ticket online te kopen, en worden gevraagd een tijdsblok te kiezen om vervolgens binnen dit slot van twee uur het museum te bezoeken. Ook per zaal signalereert het M HKA duidelijk wat het maximum aantal bezoekers voor die zaal is. De eerste week starten ze met per dag maximaal 150 bezoekers, dus 50 per tijdsblok. Daarna wordt wekelijks geevalueerd en zal het museum geleidelijk de capaciteit en de werking aanpassen.

Het M HKA schenkt veel aandacht aan een kwalitatief bezoek. Al de bezoekers worden aan de ingang van het museum persoonlijk ontvangen door een host die hen graag verder helpt zich verder te oriënteren. 

Bart De Baere, algemeen directeur van het M HKA:

“Veiligheid staat nu met stip op één, en dat geldt ook voor onze aanpak als M HKA, maar we vinden dat de uitdaging een stap verder ligt. En eigenlijk tien stappen verder. Op korte termijn: hoe maken we van die veranderde situatie een comfortabele, genietende ervaring? Veiligheid, zeker, maar ook de nieuwe situatie aanpakken en positief omarmen. En vooral: de reflecties tijdens de impasse van de lockdown meenemen en er zo voor zorgen dat we niet enkel verlies lijden, maar ook de focus op onze kernwaarden scherper houden, onze aandacht voor ons ‘ecosysteem’ en op de duurzame museale werking.”

Een artistieke plexiwand van Anne-Mie Van Kerckhoven

Het M HKA vroeg de Antwerpse kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven om de noodzakelijke plexiwand aan de balie een artistieke invulling te geven. Het resultaat is een subtiel gevoelige aanwezigheid die én ontdaan is van de kille, klinische aanwezigheid waarmee dergelijke plexi’s onze maatschappij zijn binnengedrongen, én diezelfde plexi aanwezig laat zijn. Deze artistieke interventie is het resultaat van een vraag die Van Kerckhoven al jaren bezig houdt; de vraag naar de vorm van perfectie. Het vierkant wordt vaak gezien als een ‘ideaal’, net door zijn gelijke afmetingen. Ook voor de bol geldt dit, die refereert naar de zon, de Aarde, de maan,… Vanuit haar vraag naar de verhouding tussen die twee, begon Van Kerckhoven van vierkante afbeeldingen bollen te maken. Aan de balie van het M HKA zweven er drie in de ruimte. Het zijn krachtige, autonome beelden die in de ruimte zweven, en die de mogelijkheid oproepen van fundamentele betekenisgeving, verandering, en de relatie tussen biologie en het systeem oproepen. Het werk in opdracht werd intussen opgenomen in de M HKA-collectie.


De heropening van de tentoonstelling van Els Dietvorst

Wanneer we het museum heropenen op dinsdag 19 mei, tonen we de – nu meer dan ooit – maatschappelijke urgentie van Els Dietvorst, met niet alleen bloedmooi werk, maar ook haar aandacht voor samenwerking, solidariteit en gemeenschapsvorming. Dietvorst heeft gedurende haar gedwongen quarantaine in Ierland twee nieuwe sculpturen gemaakt die in de tentoonstelling worden geïntegreerd. Ook de goed onderbouwde kritiek op de globalisering van Allan Sekula is bijzonder pertinent; Sekula analyseerde duidde reeds lang geleden het belang van de ontvlagging en goedkope transporten die productie kon laten delokaliseren. De juistheid daarvan is een van de vele vragen die we ons nu maatschappelijk zullen moeten stellen. En in de IN SITU-ruimte toont Tramaine de Senna de symbolische materiële overdaad van de huidige consumptiemaatschappij. ​ 


De maatregelen op een rijtje

Om een bezoek aan het M HKA voor iedereen zo aangenaam en zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen we onze bezoekers om verder rekening te houden met een reeks maatregelen die we op de website vermelden, en in alle volgende stappen helder communiceren. Ons volledige protocol hierover vindt u in bijlage. Elementen ervan zijn:

  • We vragen onze bezoekers om op voorhand hun ticket te kopen via onze website. Verder is het museum strikt cashless. Dit geldt ook voor aankopen in de M HKA-shop.
  • Om zo veel mogelijk fysiek contact te vermijden, maar onze bezoekers toch de mogelijkheid te laten om zich maximaal te informeren en van de tentoonstellingen te genieten, staat onze bezoekersinformatie online ter beschikking. Ook voor families is er een bijzonder aanbod uitgewerkt dat via de website gratis is te downloaden. Wie niet in de mogelijkheid is om deze informatie zelf te downloaden, kan steeds terecht bij de hosts in de museumzalen voor een papieren exemplaar. Ook hier worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
  • Elke tentoonstelling krijgt een aparte routing om kruismomenten met andere bezoekers te vermijden. Om die reden is er ook een aparte in- en uitgang van het museum gemaakt. De ingang bevindt zich zoals steeds in Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen. In het museum worden alle trajecten en de uitgang duidelijk aangegeven door middel van pijlen op de vloer. 
  • Op regelmatige plekken in het museum zijn refreshment points geïnstalleerd; bezoekers vinden daar handgel, papieren handdoeken en een gesloten vuilnisbak. ​ 

Het Panamarenkohuis blijft voorlopig nog gesloten omdat het onmogelijk is om op die schaal ​ social distancing te respecteren. Voor De Cinema zullen we overleggen met onze partners van De Studio nadat de Nationale Veiligheidsraad verdere uitspraken heeft gedaan over filmvertoningen, zoals we ook de heropening van het M HKAFE afstemmen op de regeling voor de horeca. ​ 


Wat het M HKA méér doet, of ánders doet

Een veilige publieke ruimte staat voor ons allemaal nu met stip bovenaan. Tegelijkertijd delen we een grotere uitdaging: hoe we die veranderde situatie kunnen omzetten in een comfortabele, genietende ervaring. Hoe koppelen we social distancing aan ervaring, fysieke beleving, reflectie, zingeving, vertroosting en ontspanning? Hoe vinden we een nieuw, positief evenwicht tussen persoonlijke vrijheid en zorg voor de relatie met anderen? Als M HKA staan we klaar om een proefruimte voor te zijn voor die beleving post-lockdown.

Het M HKA wil – zoals tijdens de periode van gedwongen sluiting – ook zorg en aandacht blijven besteden aan de situatie van veel van de mensen met wie we samenwerken (freelancers, gidsen, kunstmagazines, externe technici,…) en die geen terugvalbasis hebben. Dat zijn waardevolle samenwerkingen die we koesteren en verder willen blijven ontwikkelen in een toekomst die er misschien een stuk anders zal uitzien. We willen de vragen naar solidariteit, zorg en samenhorigheid die in een dergelijke crisisperiode als urgent worden ervaren, bewust verder meenemen naar de toekomst die zo meer kan worden dan business as usual. 

Tijdens de lockdown heeft het M HKA ook aan interne reflectie gedaan. We detecteerden enkele opportuniteiten die deze moeilijke situatie bood. We maakten en maken nog steeds werk van acties en strategische ontwikkelingstrajecten die onze kern als museum versterken; niet alleen met betrekking tot de heropening, maar ook voor de dag na morgen. Afdelingsoverschrijdende werkgroepen zijn bezig met diverse onderwerpen, zoals een verdere structurering van de collectiedocumentatie, een verfijning van de tentoonstellingsarchivering, het herdenken van de operationele omgang met de massa aan gegevens die eigen zijn aan een museale werking, of onze gezamenlijke toekomst met onze partners van L’Internationale en CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art). 

Onze uitdaging voor morgen is duidelijk; hoe het museum goed te heropenen en te laten werken in de lange periode waarin Covid-19 de maatschappelijke gedragspatronen zal blijven bepalen. De uitdagingen voor overmorgen zijn divers, maar de belangrijkste is toch wel om de inzichten uit de periode van reflectie die de lockdown ook was, blijvend in focus te houden. 

 

M HKA HEROPENING PERSBERICHT

PDF - 69 Kb

Maatregelen bezoekers M HKA

PDF - 55 Kb

 

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.