Live or Die: een duotentoonstelling met Philippe Vandenberg en Bruce Nauman bij Sofie Van de Velde

Sofie Van de Velde Gallery presenteert met de tentoonstelling Live or Die een dialoog tussen de  Belgische kunstenaar Philippe Vandenberg (1952 - 2009) en de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman (°1941). Met de tentoonstelling Live or Die, waarvan de titel ontleend is aan een werk van Nauman, wil curator Dr. Brigitte Kölle (Hoofd Hedendaagse Kunst, Hamburger Kunsthalle) een nieuwe lezing van het werk van Vandenberg aanbieden. Het medium van de tentoonstelling leent zich bij uitstek tot zo’n oefening. De ruimtelijk juxtapositie en nabijheid van werken van verschillende kunstenaars laat toe soms om onvermoede verwantschappen en gedeelde affiniteiten te ontwaren.  Aan de hand van een uitgekiende  selectie van 5 werken van Nauman en 7 van Vandenberg wil de tentoonstelling de bezoeker tot nieuwe inzichten brengen en nieuwe lezingen mogelijk maken.
 

Philippe Vandenberg en Bruce Nauman hebben elkaar nooit ontmoet, en hebben evenmin ooit de wanden van een tentoonstelling gedeeld. Ook hun werk lijkt op het eerste zicht erg verschillend. Toch zijn er meerdere raakpunten tussen beide kunstenaars. Zo zijn beide kunstenaars getuigen van het lijden van de wereld, van de donkere kant van de mensen, van haat en geweld, en de onmogelijkheid van communicatie tussen mensen. Vanuit deze rol van getuige ten laste voelen ze zich bovendien verantwoordelijk om dat lijden vast te leggen. 
 

Naast een verregaande fascinatie voor het precaire karakter van het menselijke bestaan, de kwetsbaarheid van het menselijke lichaam en de talloze taboes die de menselijke interactie bemoeilijken, delen de kunstenaars ook het gebruik van beeld en taal. Een belangrijke gedeelde bekommernis is de rol en het vermogen van de beeldende kunstenaar in de hedendaagse samenleving, alsook de rol van kunst in een bredere maatschappelijk, politieke context. Geen van beide kunstenaars is geïnteresseerd in het bestendigen van zekerheden of in het creëren van ‘leuke’, ‘gezellige’ kunst. Hun werken zijn direct en ruw. Vaak is er geen een eenvoudige vorm, noch een eenvoudig antwoord, en vinden we in de werken van zowel Nauman als Vandenberg talloze herhalingen, verbuigingen en variaties op hetzelfde thema. 

 

Philippe Vandenberg & Bruce Nauman: Live or Die
30.03.2017 → 21.05.2017
Sofie Van de Velde Gallery
Curator: Brigitte Kölle


----------------------------------------------------------

Publicatie
Een publicatie, uitgebracht door Hannibal onder redactie van Wouter Davidts, begeleidt de tentoonstelling. Met een inleidende tekst van Brigitte Kölle, kunstenaarsteksten van Philippe Vandenberg en Bruce Nauman en essays van John Welchman en Anna Dezeuze. Design door Mirror Mirror.

Persdossier

PDF - 2.1 Mb

Micha Pycke

Micha Pycke | Press & PR

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.