Een nieuwe tentoonstelling in iMAL onderzoekt de kwesties ecologie, duurzaamheid en de dekolonisatie van de natuur

iMAL presenteert NaturArchy: Towards a Natural Contract, een immersieve tentoonstelling die conventionele perspectieven op de relatie van de mensheid met de natuurlijke wereld uitdaagt. Door een combinatie van kunstwerken, wetenschappelijk onderzoek en openbare beleidsdiscussie pleit NaturArchy voor systemische verandering en nodigt de expo bezoekers uit om hun houding ten opzichte van de natuur en het niet-menselijke te heroverwegen.

De tentoonstelling onderzoekt kwesties van diepe ecologie, duurzaamheid en de dekolonisatie van de natuur. Een aantal kunst- en wetenschappelijke werken onderzoeken en bevragen natuur en recht, de verstrengeling van mens en niet-mens, groene technologieën en nieuwe materialen, natuur en recht, ecologie en economie, oude en nieuwe kennis. Van wereldwijde oceanen tot waterstromen, van vervuiling en bacteriën tot omslagpunten in het klimaat, bestuivers en landschappen van natuurlijke gevaren; van natuurlijke en kunstmatige intelligentie tot niet-menselijke waarden, bossen, land, bodem, compostering; van verdriet en rouw tot rituelen, verwondering en collectieve actie.

Zestien nieuwe kunstwerken dienen als katalysator om de plaats van de mens in de natuurlijke wereld opnieuw te bekijken. Deze werken doorkruisen een breed spectrum aan thema's, variërend van het samenspel van wereldwijde ecosystemen tot de ingewikkelde relaties tussen mensen en natuurverschijnselen. Via media als beeldhouwkunst, digitale kunst en interactieve installaties stellen kunstenaars nieuwe mogelijke verbindingen en manieren van samenleven voor.

Deze expo kadert in Resonanties, het vlaggenschip-initiatief van JRC SciArt dat samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers stimuleert. Na twee jaar van diepgaand onderzoek, onderzoek en co-creatie, dat begon met een zomercursus in het Joint Research Centre in 2022 en werd voortgezet met artistieke residenties in het JRC in 2023, vragen deze werken op provocerende wijze om naast artefacten van natuurlijk en cultureel erfgoed te worden geplaatst. Om ons gevoel van plaats en verbondenheid met de wereld opnieuw vorm te geven; om te reageren op de verstrengelde en diep symbiotische relatie tussen mens en omgeving, door te spelen en nieuwe mogelijke configuraties van de wereld te verkennen.

NaturArchy wil door middel van artistieke, wetenschappelijke en juridische uitingen onderzoeken hoe het verstrekken van een contract aan de natuur en haar fenomenen, dat haar volledig integreert in onze samenleving, onze antropocentrische relatie met de natuur kan herdefiniëren.


NaturArchy: Towards a Natural Contract
iMAL, Kunstcentrum voor Digitale Culturen & Technologie
25 mei - 29 september 2024
Opening vrijdag 24 mei 2024

Persconferentie: 24 mei, 11:00

Geproduceerd door JRC SciArt in samenwerking met iMAL
Samengesteld door Caterina Benincasa, Claudia Schnugg, Ingeborg Reichle en Adriaan Eeckels, in samenwerking met iMAL

Deelnemende kunstenaars


Publiek programma

Bij de tentoonstelling hoort een dynamisch publieksprogramma met lezingen, workshops, optredens, natuurwandelingen en meer, gepland van mei tot juli 2024. Deze interactieve sessies bieden het publiek de kans om zich te verdiepen in de thema's van de tentoonstelling en zo een beter begrip te krijgen van de onderlinge verbondenheid tussen mens en natuur.


Catalogus

Voorbij de fysieke manifestatie, NaturArchy een blijvende impact hebben door de publicatie van een tentoonstellingscatalogus die in de herfst van 2024 beschikbaar zal zijn. Deze catalogus, met internationale bijdragen over kunst en milieu, documenteert het gezamenlijke onderzoek en de inzichten die door de tentoonstelling zijn gegenereerd en vormt een bewijs van de dialoog tussen kunst, wetenschap en beleidsvorming.


Afbeeldingen


Over iMAL

iMAL is een plek voor artistieke praktijken rond creatief en kritisch gebruik van nieuwe technologieën. iMAL brengt daarvoor een community van kunstenaars, denkers, makers en burgers samen uit binnen en buitenland in een geheel vernieuwde infrastructuur en met een focus op onderzoek, productie en presentatie.

Door de kunstpraktijk in al haar fases en facetten op te volgen, staat iMAL dicht bij de nieuwste artistieke praktijken, maatschappelijke tendensen en technologische ontwikkelingen. Als werkplaats, laboratorium en presentatie platform op het snijvlak van kunst, techniek, wetenschap en samenleving neemt ze een unieke positie in door hedendaagse kunstproductie te verbinden met andere sectoren –- zowel op lokaal, nationaal als op internationaal niveau.

iMAL ziet het als haar opdracht om deze gemeenschap te laten groeien, te versterken en te diversifiëren. Ze zal haar werking verbreden en toegankelijk te maken voor nieuwe publieken.

De unieke expertise van kunstenaars en hun bijzondere blik op maatschappij en technologie staat hierbij steeds in het middelpunt. iMAL wil via deze blik informeren over (technische) ontwikkelingen, burgers inspireren en aanmoedigen om actief deel te nemen aan de nieuwste digitale culturen, maar hen ook mondig maken en kritisch leren staan ten aanzien van de uitdagingen die aan de digitale revolutie verbonden zijn.

iMAL zet haar unieke positie als platform in om andere kunstenaarsinitiatieven, workshops en festivals met een focus op kunst, wetenschap en technologie met elkaar te verbinden. iMAL ziet het als haar missie om deze activiteiten op een zichtbare en publieksvriendelijke manier te vertalen naar haar programma en zo een brug te slaan tussen het professionele veld en een breder publiek.

 

 

 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.