De Amerikaanse kunstenaar TR Ericsson toont zijn eerste schilderij in 20 jaar bij Harlan Levey Projects in Brussel

Harlan Levey Projects presenteert een solotentoonstelling met nieuw en oud werk van de Amerikaanse kunstenaar TR Ericsson, waaronder Angel of the Morning, zijn eerste schilderij in 20 jaar.

Het schilderij toont een portret van zijn moeder Sue, die in 2003 zelfmoord pleegde, en hemzelf als jongetje. Het werk is een dialoog tussen Ericsson en zijn herinnering. De brieven van een moeder aan haar zoon. De brieven van een zoon aan zijn moeder. Foto's en herinneringen, droomfragmenten, notities en gedachten, passages uit boeken of liedjes; een chaotische, zelfs desoriënterende kaart van tijd, plaats, mensen en culturele connotaties.

Eenmaal voltooid werd het werk gedrenkt in goedkope alcohol en gedroogd in de zon. Aangestoken sigaretten vielen erop, alsof ze vergeten waren in een asbak, tot ze van tafel gleden en hun sporen nalieten. De alcoholvlekken worden donkerder en intenser door de vochtigheid, een onvoorspelbare choreografie van liefde en misbruik.

 

"Het begon toen mijn moeder stierf in 2003. Ik was 30. Haar dood was een zelfmoord. Dat is waar het begon. Of je zou kunnen zeggen verder terug dan dat met ons leven samen, of nog verder terug naar haar leven voordat ik werd geboren en ga zo maar door, er is geen manier om dit soort dingen te onderbreken met een definitief begin of einde. Het gaat allemaal in zoveel verschillende richtingen." 
-
 TR Ericsson

TR Ericsson begon zijn carrière als conventionele portretschilder en is nooit echt gestopt met het maken van portretten, hoewel hij gedurende vele jaren het schilderen inruilde voor mixed-media werken in onconventionele materialen, zoals het werk "Bride" (een beeld van het eerste huwelijk van zijn moeder), dat gemaakt is van nicotine.

Naast het schilderij staan er twee portret-reeksen centraal in de tentoonstelling: Een van Sue, en een ander van Tom. Het ene toont een jonge vrouw die ouder wordt, het andere geeft uitdrukking aan een jonge man die op zoek is naar zijn eigenheid.

De portretreeks van Sue bestaat uit een 7-delig brievenboek met de titel "ALL MY LOVE ALWAYS NO MATTER WHAT", waarin elke geschreven of opgenomen opname van Susan (Sue) Robinson's stem wordt geïllustreerd. Het portret van Tom heet "SAD YOUNG MAN ON A TRAIN" en bestaat uit 107 schilderijen die tussen 1992 en 2002, vlak voor Sue's dood, zijn gemaakt. Samen vormen ze een overkoepelend portret van kinderliefde, verdriet, vreugde en existentiële crisis.

In tegenstelling tot individuele portretten geeft het dubbelportret een relatie weer tussen de afgebeelde onderwerpen. Een relatie die minder statisch is dan het geïsoleerde individu en in deze saamhorigheid ontstaat een letterlijke derde aanwezigheid. Het is een zone van voortdurend verschuivende gedachten en emoties waar de grenslijnen tussen de twee individuen onduidelijk worden, poreus. Het is onmogelijk te bepalen wie elk van hen zou kunnen zijn zonder de ander.

Hier hebben we een moeder en zoon. Tom en Sue. Twee samengevoegde zelfportretten, waarvan Sue noch Tom op dat moment wisten dat ze ze aan het maken waren. Sue schreef brieven aan Tom gedurende de jaren '90 en tot aan haar dood in 2003. Tom bracht die jaren weg van huis door met een schildersopleiding in New York City, waarbij hij eerst een rigoureuze poging deed tot academisch figuratief realisme en later experimenteerde met moderne en hedendaagse benaderingen van de schilderkunst. Zowel de brieven als de schilderijen onthullen de persoonlijkheden en de mentale en emotionele bewegingen van moeder en zoon, die nooit eerder samengebracht zijn in één enkele ruimte in de tijd, de betekenis en expressie die ze samen zullen oproepen blijft onbekend. 


TR Ericsson
​Tom and Sue
​08 september - 17 december 2022
​Harlan Levey Projects 1080
​65 Rue Isidoor Teirlinckstraat, ​
​1080 Brussels, Belgium
https://hl-projects.com


OVER TR Ericsson

De afgelopen 20 jaar heeft TR Ericsson een archief van familiestukken, documenten, geschriften en foto's onderzocht en geherinterpreteerd. Zijn doorlopende project 'Crackle & Drag' maakt een persoonlijke strijd openbaar, waarbij hij in het reine komt met de macht van het archief om het verleden en de toekomst te bepalen, zelfs als het verdwijnt in de tijd. Veel werken in dit project zijn gemaakt met ongebruikelijke materialen, waaronder nicotine, alcohol en funeraire as. Ericsson's nicotineportretten werden onlangs door het Smithsonian Museum bekroond als finalist in de driejaarlijkse Outwin Boochever Portrait Competition van The National Portrait Gallery. Zijn aswerken zijn opgenomen in talrijke particuliere en openbare collecties.

"Ik ben niet alleen bezig met het verspreiden van de as van mijn moeder in particuliere en institutionele kaders, maar nog belangrijker met het verspreiden van haar levensverhaal. Zij was op unieke wijze in staat anderen op te vangen, te luisteren en troost te bieden in de moeilijkste en donkerste momenten van persoonlijke pijn. Ik beschouw elk werk dat ik over haar of van haar heb gemaakt als een symbool van haar liefde, toewijding en onbaatzuchtigheid. Lessen die onze wereld hard nodig heeft."
— TR Ericsson

Ericsson's werk bevindt zich in de collecties van het Whitney Museum of American Art, het Dallas Museum of Art, het Cleveland Museum of Art, het Indianapolis Museum of Art, en vele andere prestigieuze openbare en particuliere collecties. ​ Zijn boeken en zines zijn te vinden in talrijke bibliotheekcollecties, waaronder de Yale University Arts Library, de Museum of Modern Art Library, en de Smithsonian Institution Libraries.


 

Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.