CENTRALE for contemporary art presenteert BXL UNIVERSEL II : multipli.city

25.03 — 12.09.2021

 

In 2021, ter gelegenheid van haar 15de verjaardag, viert de CENTRALE for contemporary art haar stad, haar kunstenaars en haar inwoners met het project BXL UNIVERSEL II: multipli.city.

Dit project is meer dan een tentoonstelling. Als expo/forum ontvouwt het zich als een patchwork van eigenzinnige projecten en een beeldend parcours door internationale kunstenaars die ervoor kozen om in Brussel te leven en te werken. Ook meerdere burgerinitiatieven en organisaties die al jaren in Brussel aan de slag zijn, werken actief mee aan dit project. Door de bevraging van de verschillende lagen van de kosmopolitische stad en haar samenlevingsweefsel, breidt het kunstencentrum zich uit tot de openbare ruimte en de partnerlocaties, en nodigt het iedereen uit om artistieke en participatieve praktijken te delen.

In 2016 presenteerde de CENTRALE BXL UNIVERSEL I: een subjectief portret ter gelegenheid van haar 10e verjaardag. Waar dit eerste luik enkele weken na de aanslagen van maart 2016 startte, wordt dit tweede deel van de trilogie gekenmerkt door de pandemie, de lockdowns en de impact van de gezondheidscrisis op het culturele leven. Twee ingrijpende gebeurtenissen die onze visie op de stad en de wereld, net als onze kijk op de ander en het samen leven volledig wijzigden.

Voor dit tweede subjectieve portret van Brussel is de huidige stad als uitgangspunt gekozen. Een stad die in meer dan een opzicht veelvoudig te noemen is, kosmopolitisch, meertalig, complex, divers, vol contrasten. Een stad die, net als andere hoofdsteden overal ter wereld, zwaar werd getroffen door de pandemie, precies op het moment dat dit ambitieuze project, dat zich tot doel stelt de polyfone en polymorfe identiteit van stad te onthullen, in de steigers werd gezet.

Waar de eerste tentoonstelling vraagtekens plaatste bij de scheidslijnen tussen hoge en volkse cultuur, benadrukt deze tweede editie hoezeer kunst en cultuur de veelvoudige alternatieve levenswijzen in de stad en in de wereld weerspiegelen en mogelijk maken. Daartoe verkent BXL UNIVERSEL II: multipli.city de manier waarop cultuur de huidige maatschappelijke problemen benadert, via de onderlinge afstemming tussen het individuele en het collectieve, het lokale en het mondiale.

Vragen die gesteld worden, zijn: hoe kunnen we het bruisende cultuurleven van Brussel in een tentoonstelling vatten? Hoe kunnen we beklemtonen dat BXL UNIVERSEL thans “BXL Pluriversel” is geworden? Hoe kunnen we greep krijgen op het kunstwerk als het participatief is? Hoe kunnen we diversiteit en raakvlakken laten doorklinken? Hoe kunnen we het kunstencentrum nog beter openstellen voor alle doelgroepen? Hoe kunnen we er het debat en de dialoog na verloop van tijd aanmoedigen?

Deze vragen werden benaderd via een tentoonstelling/forum: een mentale en fysieke ruimte die het kunstencentrum verbindt met de stad, de kunstenaars met de burgers, de ​ Brusselse organisaties met hun doelgroepen. Daarnaast wordt een beleving aangeboden die aantoont dat kunst aanzet tot het smeden van banden en als een koppelteken kan werken en dat cultuur een maatschappelijke ethiek kan uitdragen. Het was een ontstaansproces vol valkuilen.

Het idee om een project rond maatschappelijke verbondenheid op te zetten terwijl de mensen thuis opgesloten zaten, leek een bijna onmogelijke opgave te worden. En toch leverde het een bijzonder rijk debat op: sommige denksporen werden ter discussie gesteld, er werden nuances aangebracht bij begrippen als diversiteit, multi- en interculturaliteit, identiteit, exotisme, ...

Met BXL UNIVERSEL II: multipli.city wil de CENTRALE meer dan ooit haar rol als kunstencentrum van de stad waarmaken en kunstenaars, partners en het publiek samenbrengen om zijn pluraliteit samen te vieren.

Dit project maakt het ook mogelijk de eerste bakens uit te zetten voor het derde deel van BXL UNIVERSEL, dat een subjectieve blik zal werpen op de (utopische) toekomst van onze wereldstad in 2026, ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de CENTRALE.

Met: Younes Baba-Ali, Vincen Beeckman, Aleksandra Chaushova, Effi & Amir, Hadassah Emmerich, Pélagie Gbaguidi, Stephan Goldrajch, Sabrina Montiel-Soto, Anna Raimondo, Lázara Rosell Albear, Oussama Tabti ; BNA-BBOT, Zinneke, Globe Aroma, Kunstenpunt, Moussem, Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek, etc.


BXL UNIVERSEL II : multipli.city
Curatoren: Carine Fol & Tania Nasielski

Openingsweekend: 27 & 28.03.2021
Tentoonstelling: 25.03 > 12.09.2021
Persconferentie : 24.03.2021, 11:00

CENTRALE for contemporary art
Sint Katelijneplein 44, 1000 Brussel


Persdossier

PDF - 1.6 Mb

 


Over Club Paradis | PR & Communications

Club Paradis is a specialist pr & communications agency, working in the fields of art, design, architecture and others who shape culture.